Kick-off bijeenkomst Convenant Duurzame Festivals Limburg

5 maart 2020

Met het nieuwe festivalseizoen voor de deur, willen Green Stages samen met 20 festival- en evenementenorganisatoren in Limburg streven naar een volledig duurzame cultuursector in 2030.

Dit wil Green Stages realiseren door een samenwerking te starten in de vorm van een meerjarig convenant. Greens Stages gelooft dat culturele organisaties en evenementen bij uitstek het podium bieden om een duurzame boodschap te verkondigen én te realiseren.

 

24 maart as. kick off
De kick-off van dit convenant zal plaatsvinden tijdens de bijeenkomst Duurzame Festivals & Evenementen op dinsdag 24 maart van 18:00 uur tot 21:30 uur.

Het convenant
Festivals en evenementen in Nederland lijken klaar om de volgende stap te zetten rondom duurzaam ondernemen. Het ontbreekt echter vaak aan tijd, middelen en kennis. Met dit convenant wil Green Stages een versnelling realiseren in het verduurzamen van de sector. Deelnemers krijgen inzicht in hun huidige positie en zullen door meerjarig en collectief met duurzaamheid aan de slag te gaan meetbare stappen richting een duurzamer evenement kunnen zetten. Samenwerking en onderlinge kennisdeling staan centraal in de periodieke bijeenkomsten die onderdeel zijn van het programma.

Bijwonen en meedoen
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Green Stages in samenwerking met de Provincie Limburg en Pop in Limburg. De kosten voor deelname aan het driejarige convenant bedragen normaliter €1.250,- per deelnemer per jaar. De Provincie Limburg maakt het mogelijk om voor €500,- per jaar mee te doen.

Wil jij komend seizoen aan de slag met het verduurzamen van je  evenement of festival? Wil je meer weten over de activiteiten binnen het convenant? Word jij een van de 20 festivals die zich voor de komende 3 jaar aansluit bij het convenant? Meer informatie over het convenant lees je hier

Meld je aan voor de bijeenkomst (graag vóór 17 maart), stuur je aanmelding aan: kim@greenleisure.nl. Deelname aan deze kick-off bijeenkomst is gratis.