Kickstart Cultuurfonds: bijna 40 miljoen noodhulp voor 1.126 culturele instellingen

17 augustus 2021

Het Kickstart Cultuurfonds ondersteunde het afgelopen jaar met bijna 40 miljoen euro 1.126 theaters, o.a. poppodia, musea en podiumkunstproducenten.

De financiële steun zorgde ervoor dat de organisaties zich konden aanpassen aan de vereisten van de anderhalve metersamenleving. Het publiek kon zo optimaal mogelijk worden bediend. Dinsdag 16 augustus heeft OCW-minister Ingrid van Engelshoven de resultaten van het fonds in ontvangst genomen.

 • Er werden 1.707 aanvragen ingediend.
 • Waarvan ruim 65% kon worden gehonoreerd.
 • Onder de ondersteunde aanvragers zijn veel aanvragers buiten de Randstad: maar liefst 63% van het budget is terecht gekomen buiten Noord- en Zuid-Holland en Utrecht of betrof een ‘landelijk’ project in meerdere provincies.
 • De ondersteunde instellingen ontvangen geen meerjarige exploitatiesubsidie van het Rijk, maar zijn wel van grote waarde voor het culturele aanbod in Nederland en dus voor het Nederlandse publiek: reden voor Kickstart Cultuurfonds om juist die groep te ondersteunen. 

Één loket en snelheid gewaardeerd
Kickstart Cultuurfonds is een unieke publiek-private samenwerking van de Vriendenloterij, een groot aantal private (cultuur)fondsen en het ministerie van OCW. In reactie op de nood in de cultuursector als gevolg van de coronacrisis bundelden zij vanaf juli 2020 hun krachten. Zo hoefden culturele instellingen slechts bij één loket aan te kloppen. Het tijdelijke noodfonds gaf de aanvragers binnen vijf weken een uitslag van hun aanvraag en betaalde de donaties vervolgens binnen een week uit. Die snelheid waardeerde de sector enorm, zo bleek ook uit onderzoek van het onafhankelijke bureau R2Research. 

Unieke en efficiënte publiek-private samenwerking
Het ministerie van OCW, dat al in 2020 tot de samenwerking toetrad, verhoogde in juli 2021 de subsidie nog eens met 3,5 miljoen euro, bedoeld om aanvragen te honoreren die anders puur om budgettaire redenen zouden zijn afgewezen. Met de aanvullende subsidie konden in het derde kwartaal van 2021 nog eens ruim 120 donaties extra worden gedaan, waardoor het totale aantal op 1.126 donaties uitkomt. Ingrid van Engelshoven over deze samenwerking: ”Het is heel bijzonder hoe deze publiek-private samenwerking zo efficiënt zijn doel heeft bereikt, die lessen moeten we meenemen naar de toekomst. Ik wil daarom ook iedereen bedanken die zich ingezet heeft om die makers en culturele instellingen die soms buiten de boot vielen, toch te ondersteunen en ons culturele landschap op deze manier iets rijker te houden.”

Met de financiële steun zijn onder meer fysieke aanpassingen gedaan in gebouwen, is extra personeel ingezet, zijn voorstellingen en tentoonstellingen rendabel gemaakt om live te spelen of geschikt gemaakt voor streaming en zijn communicatiecampagnes voorbereid om publiek te informeren en weer te verleiden om kunst en erfgoed te bezoeken. Een overzicht van alle toekenningen is hier te vinden op

Hier is een impressie te zien van enkele toekenningen.

Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van:

 • de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij);
 • VSBfonds;
 • Prins Bernhard Cultuurfonds en de
 • VandenEnde Foundation en werkt samen met
 • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen
 • Stichting Droom en Daad,
 • Fonds 21,
 • Ammodo,
 • Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff,
 • Stichting Elise Mathilde Fonds,
 • Elisabeth Strouven Fonds,
 • Stichting Zabawas en
 • Gravin van Bylandt Stichting.
 • In 2020 was ook Fonds 1818 bij de samenwerking aangesloten.