Komt de verplichte vertrouwenspersoon er? Het wetsvoorstel is ingediend

27 oktober 2020

Ongewenst gedrag op de werkvloer tegengaan, die plicht heeft iedere werkgever. Maar hoe, daarin is die werkgever vrij. Tweede Kamerlid Renkema (GroenLinks) heeft nu een wetsvoorstel ingediend dat moet regelen dat elke werknemer daarvoor terecht kan bij een vertrouwenspersoon. 

Dit betekent dat de werkgever de plicht krijgt een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Is een vertrouwenspersoon dan niet allang verplicht? Nee dus. De werkgever heeft op grond van de Arbowet de verantwoordelijkheid en verplichting om zijn medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Maar zoals gezegd mag de werkgever zelf bepalen met welke maatregelen hij dat doet. De Inspectie SZW zegt echter geen volwaardige alternatieven te zien voor de vertrouwenspersoon.

Lees hier verder