Koninklijke onderscheiding voor Paul Solleveld

28 april 2022

Dinsdag 26 april ontving voormalig NVPI directeur en voormalig Popcoalitiebestuurder Paul Solleveld een Koninklijke onderscheiding.

Paul Solleveld is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en de bescherming van het auteursrecht en het naburig recht.

De VNPF feliciteert Paul met zijn benoeming tot Ridder.

Om een goed beeld te krijgen van zijn bijzondere verdiensten bracht burgemeester Gerhard van den Top (Hilversum) de carrière van Solleveld onder de aandacht. Hij was lange tijd werkzaam voor de brancheorganisatie NVPI, maar hij zette zich ook in voor diverse organisaties. Zo was hij één van de drijvende krachten achter de Stichting Auteursrechtmanifestaties (STAM) en bekleedde hij daarnaast bestuursfuncties bij de Vereniging voor Auteursrecht, de Stichting Auteursrechtbelangen (thans de Federatie Auteursrechtbelangen) en was hij voorzitter van het Platform Creatieve Media Industrie.

“Als belangenbehartiger zorgde jij ervoor dat de ontwikkeling van het auteursrecht en het naburig recht in goede harmonie met de makers voortging. Jij leverde een grote bijdrage aan de verdere professionalisering van de verhoudingen en het bewustzijn van het belang van het auteursrecht en naburig recht bij de politiek en media. Mede dankzij jouw inspanningen is in 1993 in Nederland het naburig recht ingevoerd en hebben uitvoerende musici en platenlabels hun muziekopnamen beter kunnen exploiteren. Zonder de nieuwe inkomsten uit dit recht hadden velen de terugval door de intrede van het internet niet kunnen opvangen. Gesteld wordt dat dankzij dit recht het publiek, muziekgebruikers, makers en producenten van een groot aanbod aan nieuwe muziek profiteren”, aldus Gerhard van den Top.

Ook nu, ondanks zijn pensionering, blijft Solleveld betrokken bij het auteursrecht. Zo is hij nu actief als algemeen secretaris van de Federatie Auteursrechtbelangen, het samenwerkingsverband van organisaties van makers, exploitanten en collectief beheersorganisaties.

Ook werden naast deze indrukwekkende werkzaamheden zijn andere verrichte activiteiten genoemd. Om er een paar te noemen: zijn ruimschootse inzet voor De Edison Stichting, medeorganisator van de Sena Guitar Awards, alsook van The Guitar Experience. Maar vooral ook als medeoprichter, bestuurslid en lid van de Raad van Advies van Stichting Muziekids. Deze stichting realiseert muziekstudio’s in de Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen, waar kinderen onder professionele begeleiding muziek kunnen maken.