Koolmees past regels NOW-controle aan

2 juni 2021

Minister Koolmees meldt de uitkomst van een verkenning naar het verlagen van de administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde.

Lees hier de Kamerbrief.

De controlesystematiek op de rechtmatigheid van de NOW-steun is nu onevenredig zwaar en duur voor organisaties. Dat heeft geleid tot een pakket van aanpassingen waarmee werkgevers, gemiddeld gezien, hun kosten voor een controleverklaring aanzienlijk zien dalen.

Administratieve lasten te hoog
Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden. Koolmees introduceerde eind vorig jaar regels om te kijken of die NOW-steun wel goed is besteed. Hoewel toen al een verschil werd gemaakt tussen grote en kleine bedrijven in de zwaarte van de controles, blijkt dat de administratieve lasten toch hoog zijn, erkent Koolmees. Dat vindt hij in deze crisis onwenselijk.

5 aanpassingen
Na overleg met accountantsorganisaties en VNO-NCW en
MKB-Nederland stelt Koolmees nu voor om de controle op i.i.g.  5 punten te verlichten.

  1. Het drempelbedrag waarboven bedrijven een deskundige derde moeten inschakelen bij de controle wordt verhoogd naar 40.000 euro.
  2.  Als de administratie al door een deskundig derde, bijvoorbeeld een accountantskantoor, wordt gevoerd, worden de controlewerkzaamheden verlicht.
  3. Verder worden de controles voor de derde en vierde tranche van de NOW in tegelijk gedaan alsof het één aanvraag is.
  4. Koolmees stelt verder voor om ook de standaarden waarop de controles zijn gebaseerd aan te passen, zodat ze werkbaarder worden.
  5. Tenslotte wordt de controle versimpeld voor moederbedrijven met meerdere werkbedrijven (bijvoorbeeld een winkel met filialen