Korting op basispremie collectieve zorgverzekering vervalt per 2023

30 september 2020

De collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering wordt afgeschaft, zo heeft minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport laten weten in een antwoord op Kamervragen. Deze korting van collectieve zorgverzekeringen zorgt voor ongewenste effecten.

Geen toegevoegde waarde collectiviteiten
Veel werkgevers bieden aan hun werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering. Zo ook bij de VNPF aangesloten werkgevers, Per 1 januari 2020 is de maximale korting voor zo’n collectieve zorgverzekering teruggebracht van 10% naar 5%. De minister hoopte dat zorgverzekeraars hierdoor gestimuleerd zouden worden om te concurreren op zorginhoudelijke afspraken in plaats van financieel voordeel via een lagere premie. Als de toegevoegde waarde van collectieven uit zou blijven, zou de korting helemaal worden afgeschaft. De minister heeft nu dus gemeld dat ze deze stap wil nemen.

Verzekerden betalen zelf voor collectiviteitskorting
Een belangrijk probleem is dat zorgverzekeraars het geld dat zij missen door de kortingen op de premie, wel ergens vandaan moeten halen, want de zorgkosten dalen niet (genoeg) mee met de kortingen. Vaak lossen verzekeraars dit op door de premie voor álle verzekerden te verhogen – ook voor verzekerden die geen gebruik maken van een collectieve zorgverzekering – en vervolgens voor een deel van de verzekerden de ‘korting’ toe te passen. Dit wordt kruissubsidiëring genoemd. Het wegnemen van de kortingen maakt het aanbod aan zorgverzekeringen eerlijker én overzichtelijker.

Korting op basiszorgverzekering tot 1 januari 2023?
Voor het afschaffen van de korting op de collectieve zorgverzekeringen is een wetswijziging nodig. De minister verwacht daarom dat de korting in ieder geval tot 2023 blijft bestaan. Het gaat alleen om de korting op de basiszorgverzekering. Zorgverzekeraars behouden wel de mogelijkheid een korting op de aanvullende zorgverzekering aan te bieden en om collectieve zorgverzekeringen met werkgevers af te spreken. De nadruk van zo’n regeling ligt dan op specifieke zorgafspraken en -behandelingen, waarmee de werkgever inzet op duurzame inzetbaarheid en minder ziekteverzuim. Werknemers moeten daarbij wel kritisch naar de afspraken en premie kijken, zo bleek al uit onderzoek in 2016.