Bron

Motivaction

KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal

9 maart 2023

Met de Green Deal uit 2019 zet Europa volop in op de transitie naar een duurzame economie. Nieuwe wet- en regelgeving zorgen ervoor dat deze inzet op duurzaamheid steeds minder vrijblijvend wordt.

Zijn bedrijven wel goed toegerust om hun bedrijfsoperatie te verduurzamen? Hoe zit het met het kennisniveau en de behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance)?

KPMG onderzoek in opdracht van het ESG Innovation Institute geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de spontane en geholpen bekendheid van ESG?
  • Wat is het huidige kennisniveau op het gebied van ESG en welke kennisbehoefte leeft er?
  • Wat is het huidige kennisniveau op het gebied van wet- en regelgeving rond ESG en wat is de houding ten opzichte van deze wet- en regelgeving?

Het resultaat

Resultaten laten zien dat de bekendheid met ESG laag is. Beleid op duurzaamheid is in veel organisaties nog afwezig. Ondanks dat hebben bedrijven wel de behoefte aan meer kennis op het gebied van ESG’s.  Echter, tijd, capaciteit en complexiteit ervaren zij als de grootste uitdagingen. 

Lees de volledige uitkomsten in het rapport.

Het proces

Motivaction doet dagelijks onderzoek naar de diverse aspecten van de duurzaamheidstransitie. Ze onderzoeken het draagvlak van consumenten en bedrijven voor verandering en verduurzaming op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, voedsel en kleding. Ze maken daarbij gebruik van ons segmentatiemodel Vijf Tinten Groener