Kredietmaatregelen verruimd wegens coronavirus

20 maart 2020

Om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten, stelt de overheid een tijdelijke faciliteit onder de BMKB in (hierin wordt onder andere het garantiepercentage verhoogd van 50 naar 75 procent). Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

Garantiebudget verhoogd
Verder wordt Qredits, dat op de Nederlandse markt een unieke positie heeft als verstrekker van microkredieten, in staat gesteld om de door de coronaproblematiek geraakte ondernemingen te ondersteunen Ook zet het kabinet de GO-regeling in om ook middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen die  problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het garantiebudget wordt daarvoor verhoogd van 400 miljoen tot 1,5 miljard euro (waarbij een garantiepercentage van 50 procent geldt) en de maximale GO-faciliteit per onderneming wordt substantieel verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro.

Binnen een week
Deze verruimingen worden binnen een week ingevoerd. Tot slot wordt per 18 maart voor land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen de  regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) tijdelijk verruimd.