Kritisch positieve feedback op conceptvisie ontwikkelteam Kunst & Cultuur

1 mei 2018

Met de inbreng van ruim 150 betrokkenen heeft LKCA samen met Kunsten ’92 en veel partners uit het culturele veld feedback gegeven op de conceptvisie van het ontwikkelteam Kunst & Cultuur. 

'Het geluid dat naar voren kwam in de drie regiobijeenkomsten en de aparte sessie met de erfgoedsector was positief. Het document bevat veel elementen waar de deelnemers zich achter konden scharen. Zoals de integrale aanpak, zowel van de kunst- en cultuurvakken onderling als met andere vakken. Toch waren er ook de nodige opmerkingen en aanvullingen.' aldus LKCA. 

Lees hier meer over de feedback en het vervolgtraject.