Bron

Leve het Geven

Kun je het maken om te vragen?

1 november 2023

Kun je het maken om te vragen?

Het programma Leve het Geven presenteert de eerste rapportage van het onderzoek uitgevoerd door de Leerstoel Mecenaat Studies aan de Universiteit Utrecht.

'Kun je het maken om te vragen?' Over creatieve makers en hun vraag om steun aan particuliere gevers. De rapportage brengt in beeld dat het benaderen van particuliere gevers voor makers niet vanzelf gaat.

Ga hier direct naar de rapportage.

Aan de ene kant is de opvatting dat het het ‘makerschap’ zal versterken, aan de andere kant is het belangrijk om vooraf de voorwaarden vast te stellen die een prettig gevoel kunnen geven bij ‘het stellen van de vraag’ aan potentiële gevers.
De overweging wel of niet te vragen raakt, zo blijkt uit de resultaten, aan kernaspecten van het ‘makerschap’:

  • Hoe je als maker de relatie met je publiek ziet;
  • wat je opvattingen zijn over ondernemerschap;
  • hoe je je financieringskeuzes beleeft;
  • wat je houding is tegenover (lange- of korte termijn) profijt;
  • met welke argumenten je je ‘makerschap’ legitimeert,
  • wat je definitie is van succes.

Al deze aspecten blijken mee te spelen als je overweegt om de vraag om steun al dan niet te stellen.

Inmiddels zijn de eerste stappen voor het volgende rapport al gezet. In dit rapport staat de rol van de gever centraal. Nu er is gekeken naar hoe makers ‘het stellen van de vraag’ beleven, richtt Leve het Geven de blik in het volgende rapport op hun visie op de rol van de gever. In rapport 2 breiden zij  het aantal respondenten uit, en verkennen ze onder andere welke verwachtingen men heeft van gevers, met welke gevers makers wel of niet in zee willen (en waarom), en wat makers denken dat gevers hen te bieden hebben – en zij hun gevers.