Kunsten ’92 en Federatie Creatieve Industrie onderzoeken samenwerking

22 augustus 2019

Het toenemende belang voor onze economie van de culturele en creatieve sector vraagt om een meer gezamenlijke belangenbehartiging door de cultuursector en de creatieve industrie. Om die reden hebben Kunsten ’92 (met 365 leden uit kunst, cultuur en erfgoed) en de Federatie Creatieve Industrie (met leden vanuit o.a. ontwerp, architectuur, mode, gaming, fotografie, pop) afgesproken om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Dit ook in lijn met  de oproep van minister Van Engelshoven (OCW): ‘Toon eenheid, dan maken we de sector sterker’.

Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92: “Nederland is zowel in de kunst als in creatieve economie een wereldspeler. Een sterk kunstenveld is voorwaardelijk voor deze positie. Kunsten '92 en de Federatie Creatieve Industrie vertegenwoordigen samen de creatieve slagkracht van ons land en zullen zich samen inzetten om deze te versterken en te behouden.” 

Han Bekke, voorzitter van de Federatie Creatieve Industrie: “De culturele en creatieve industrie dragen in toenemende mate bij aan onze welvaart en welzijn. Daar past een andere houding bij, niet alleen van overheid maar ook onszelf. Ook daarom onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking met Kunsten ’92.” 

Lees hier meer