Kunsten ’92: ‘Knelpunten niet opgelost in Kamerdebat’

4 juli 2019

Donderdag 27 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de Uitgangspuntenbrief van minister Van Engelshoven. De Kamerleden lieten zich tijdens het debat in meerderheid positief uit over de plannen van de minister om eerlijke beloning èn tegelijkertijd verbreding en vernieuwing in de basisinfrastructuur door te voeren. Wat echter in het debat niet duidelijk is geworden is hoe de minister deze doelstellingen gaat realiseren binnen het bestaande budget.

Kijk het debat HIER terug.

Donderdagavond 4 juli dienen de Kamerleden moties in n.a.v. het debat.

Eerlijke beloning en Fair Practice

De basis voor fair practice wordt gevormd door de vijf waarden Solidariteit, Transparantie, Bestendigheid, Diversiteit en Vertrouwen. Behalve een mentaliteitsomslag is financiering nodig.
Uit onderzoek van Kunsten ’92 naar zes deelsectoren was al gebleken dat, naast jaarlijkse indexering, voor verantwoorde invoering van de Fair Practice Code er minimaal € 27 miljoen euro nodig is. Voor de gehele sector is dat meer.

Bekijk hier het volledige artikel.