KUNSTEN2030: een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector.

2 februari 2021

Kunsten ’92 is in januari 2021 gestart met het project KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector.

De coronacrisis legt de onderliggende mechanismen van de cultuursector meer dan ooit bloot. Bovendien kijken we uit naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Nu is het moment om te reflecteren op het huidige kunst- en cultuurbeleid. Is dit het stelsel dat de culturele en creatieve sector het best laat floreren? Hoe ziet een duurzaam en robuust stelsel eruit? Waar willen we naartoe groeien? En (hoe) wijkt dat af van wat er nu is?

Lees hier wat Kunsten '92 wil gaan doen.