Kunstenaar en creatief voert strijd artistieke en zakelijke ziel

21 januari 2020

Ontwerpers, kunstenaars en andere creatieve professionals komen niet alleen moeizaam aan financiering voor hun praktijk door een relatief laag inkomen. Een negatieve houding ten opzichte van ondernemend denken en handelen, gebrek aan financiële kennis en risicomijdend gedrag spelen hierbij ook een rol.

Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Eerdere onderzoeken behandelen doorgaans de financieringsfaciliteiten in de culturele en creatieve sector of het gebruik van bestaande vormen van financiering.

Voor het door SIA gefinancierde verkennende onderzoek Capturing value by creatives. How to unite the cultural and entrepreneurial soul zijn kunstenaars en creatieven zelf gevraagd naar hun kennis, normen en gedrag rond geld en financiering. Daaruit komt naar voren dat hun kennis van financieringsvormen en inzicht in bedrijfsvoering beperkt is. De normen die ze hebben meegekregen vanuit hun opleiding en hun omgeving leiden daarnaast vaak tot een negatieve houding ten aanzien van geld en ondernemend denken en handelen.

Lees hier het volledige artikel

Bekijk hier het rapport