Kunstenaars stoppen niet

28 oktober 2021

Kunstenaars stoppen niet, maar de positie van veel culturele zzp’ers is wel precair. 

  • Lees hier het onderzoek.
  • En hier de 'publieksversie'.

Dat schrijven?Joop de Jong (Rijksuniversiteit Maastricht) en Johan Kolsteeg (Rijksuniversiteit Groningen) in het recente onderzoek naar de beroepspraktijk en biotoop van zelfstandige kunstdocenten en artistiek begeleiders in Drenthe en Limburg.

Het werk van kunstprofessionals is van grote waarde voor de samenleving. Hoe essentieel kunst is in het leven van vele mensen, bleek eens te meer tijdens de coronapandemie. Tegelijkertijd is de beroepspraktijk van kunstprofessionals, veelal zzp’er, kwetsbaar. Al jaren zijn er zorgen over ontwikkelingen in de cultuursector, waarbij diverse bezuinigingsrondes de infrastructuur verkleinden. Het gevolg is dat meer instellingen met een flexibele schil werken en steeds meer professionals als zzp’ er actief zijn, meer nog dan in andere sectoren gebeurt.

Het is duidelijk: de positie van de kunstprofessional vraagt om verbetering. De onderzoekers doen hiervoor diverse aanbevelingen aan landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, aan culturele organisaties én aan de kunstprofessionals zelf.