Kunstenbond wint rechtszaak omtrent schijnzelfstandigheid

21 februari 2021

Kunstenbond heeft de rechtszaak gewonnen rondom een schijnzelfstandig lid van Het Balletorkest.

Lees ook hier.

In een rechtszaak van de FNV omtrent schijnzelfstandigheid bij Deliveroo wordt ook dit oordeel geveld.

Beide uitspraken zijn een waarschuwing voor werkgevers: aan het in stand houden van schijnzelfstandigheid kleven risico’s. Door deze uitspraken ontstaat ook meer duidelijkheid. 

Zomaar op straat
Een remplaçant (plaastvervanger) is volgens de rechter feitelijk in dienst bij Het Balletorkest, de vaste begeleidingspartner van Het Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater. Deze remplaçant werkte voorheen als schijnzelfstandige.

De zaak kwam in een stroomversnelling vanwege het feit dat deze persoon in april 2020 zonder geldige reden plotseling op straat werd gezet door Het Balletorkest. Dat na jarenlang te hebben gespeeld voor dit orkest. Deze persoon was vaste invaller en aanvulling bij grotere producties. Toen de werkgever liet weten dat deze persoon niet meer gevraagd zou worden wendde deze zich tot de Kunstenbond.

Wet DBA zegt dienstverband
Volgens de wet DBA had deze persoon een dienstverband bij het Balletorkest, maar geen arbeidsovereenkomst omdat Het Balletorkest tot die tijd alleen maar met freelancers op basis van opdrachtovereenkomsten wilde werken. In feite was er sprake van schijnzelfstandigheid. De Kunstenbond spande hierop een rechtszaak aan tegen Het Balletorkest, met o.a. als eis dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst werd vernietigd.

Dienstverband is bewezen
Op 10 februari 2021 oordeelde de Kantonrechter dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en niet van een opdrachtovereenkomst. Zo was er sprake van arbeid gedurende enige tijd, van loon én van een gezagsverhouding. Dit betekent dat deze remplaçant in dienst blijft bij de werkgever Het Balletorkest. Volgens de wet is er sprake van een dienstverband.

Volgens de rechter is het irrelevant is of deze persoon en het orkest de intentie hadden een dienstverband aan te gaan, of een opdrachtovereenkomst. Een dienstverband ontstaat als de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd voldoen aan criteria van de arbeidsovereenkomst volgens de wet.