Bron

Rijksoverheid

Laatste deadline TVL-subsidie nadert

26 januari 2023

De allerlaatste deadline voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nadert. Organisaties moeten uiterlijk 1 februari 2023 hun definitieve omzet doorgeven voor deze coronasteunregeling.

De TVL is onderdeel van het enorme steunpakket dat de overheid eerder heeft opgetuigd om het bedrijfsleven door de coronacrisis te slepen. De regeling dekt een deel van de vaste lasten van ondernemers, zoals huur en verzekeringen. Uitvoerder RVO berekent de hoogte van de TVL aan de hand van de omzetdaling van een onderneming in een kwartaal en een percentage aan vaste lasten dat per sector is vastgesteld.

Uitgekeerde TVL is een voorschot

De TVL werkt met een voorschot. Ondernemers van wie de aanvraag is goedgekeurd, hebben eerder 80% van het subsidiebedrag voor een kwartaal uitgekeerd gekregen. Nadien moeten ondernemers de definitieve omzet doorgeven aan de RVO. Als blijkt dat de eerder opgegeven omzetdaling klopt, krijgt de ondernemer ook de resterende 20% van de subsidie. Als de omzetdaling lager is uitgevallen, blijft die 20% achterwege óf moet de ondernemer zelfs subsidie terugbetalen.

Werkelijke omzet online doorgeven aan RVO

De nu naderende deadlines voor het doorgeven van de definitieve omzet gaan over drie periodes:

De reguliere TVL over het eerste kwartaal van 2022.
De TVL voor starters voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
De ondernemers waar het om gaat hebben per mail een informatieverzoek gekregen van de RVO. Zij moeten de werkelijke omzet over een kwartaal uiterlijk 1 februari 2023 (om 23:59 uur) doorgeven via het online portaal van de RVO. De uitvoeringsorganisatie heeft het formulier vaak al ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. Als die kloppen, hoeft de ondernemer alleen akkoord te geven. Ondernemers die zelf de gegevens moeten invullen of willen wijzigen, moeten ook bewijs meesturen als bijlage. De RVO geeft daarbij de voorkeur aan de BTW-aangiftes.

Bezwaar maken en betalingsregeling TVL

Na het doorgeven van de werkelijke omzet volgt de definitieve vaststelling van de subsidie. Tegen deze vaststelling kunnen ondernemers nog bezwaar maken, binnen zes weken na de dagtekening van het besluit. Dat kan online en schriftelijk. Als het bezwaar wordt afgewezen, kan de ondernemer ook nog beroep instellen bij de rechter.
Ondernemers die TVL moeten terugbetalen kunnen om een betalingsregeling vragen bij de RVO. Zij kunnen het bedrag in 6, 12, 18 of 24 maanden terugbetalen. De RVO rekent daarbij geen rente. Ondernemers moeten er wel op letten dat zij de bedragen zélf over moeten maken, de RVO incasseert de betalingen niet. Ook kan een ondernemer contact opnemen om te overleggen over een betalingsregeling die is afgestemd op de persoonlijke situatie.