Laatste kans voor aanvraag TVL over vierde kwartaal: 11-2

8 februari 2022

Organisaties die nog de TVL willen aanvragen over het vierde kwartaal van 2021 moeten voortmaken. Het aanvraagloket bij de RVO sluit namelijk op vrijdag 11 februari 2022 om 17:00 uur.

De TVL dekt een deel van de berekende vaste lasten van ondernemingen en organisaties die omzet zien wegvallen door de coronacrisis. Omdat het kabinet eind vorig jaar opnieuw beperkende maatregelen heeft ingesteld, zijn ook de regelingen voor coronasteun weer geopend.

TVL-aanvraag met eHerkenning of DigiD
Ook in het eerste kwartaal van 2022 kunnen ondernemingen weer gebruikmaken van de TVL, de loonkostensubsidie NOW en het bijzonder uitstel van belastingbetaling. Het aanvraagloket voor de NOW over het eerste kwartaal opent op 14 februari. Wanneer ondernemingen ook de TVL over het eerste kwartaal kunnen gaan aanvragen is op dit moment nog niet bekend.
Voor het aanvragen heeft een onderneming in principe het digitale inlogmiddel eHerkenning nodig met minstens betrouwbaarheidsniveau 3, ofwel EH3. Let op: de speciale EH3 voor de Belastingdienst werkt niet om in te loggen, meldt de RVO. Deze variant van de eHerkenning kan namelijk alleen gebruikt worden om aangifte te doen. Inloggen met DigiD kan ook, maar dan moet degene die de aanvraag doet in het Handelsregister geregistreerd staan als eigenaar of bestuurder van de onderneming.

Omzetdaling van minstens 20% in vierde kwartaal
Eén van de voorwaarden om TVL te krijgen is een verwachte omzetdaling van minstens 20% in het vierde kwartaal van 2021. Daarbij mag de onderneming vergelijken met het vierde kwartaal van 2019 of met het eerste kwartaal van 2020. De aanvrager mag zelf kiezen welke vergelijkingsperiode het meest gunstig is. Aanvankelijk was de drempel voor omzetverlies nog 30%. Maar het kabinet heeft de drempel verlaagd om tegemoet te komen aan de kritiek dat daardoor veel ondernemers buiten de boot zouden vallen.
Ook is er onlangs een oplossing gevonden voor onderneemsters die juist in de referentieperiode met zwangerschapsverlof waren en dus geen of minder omzet konden maken. Zij mogen een ander referentiekwartaal kiezen. Als deze onderneemsters in de knel komen met de aanvraagtermijn moeten zij zich melden bij het klantcontactcentrum van de RVO.