Laatste kans voor definitieve subsidieberekening TVL

2 juni 2022

Heb je Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 aangevraagd? 

En nog niet jullie werkelijke omzet aan de RVO doorgegeven? Dan heb je nog een allerlaatste kans dit voor 10 juni 2022 te doen. Voor TVL Q2 2021 heb je tot 20 juli 2022 de tijd.

Mogelijk is doorgegeven van deze gegevens aan jullie aandacht ontsnapt. Het is wel erg belangrijk dit alsnog op tijd te doen. Doen jullie dit niet, dan moet de RVO jullie definitieve subsidie namelijk vaststellen met gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig voor je uitpakken.

Laatste kans
Jullie ontvingen voor deze TVL-perioden al meerdere malen een oproep om uw werkelijke omzetgegevens door te geven. De RVO geeft aanvragers u nu nog eenmaal een laatste kans alsnog jullie werkelijk omzetgegevens door te geven.

Geen omzet doorgeven?
Geeft je jullie werkelijke omzet niet door? Dan stelt de RVO de definitieve subsidie vast op basis van gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig uitpakken. Het kan  zelfs betekenen dat de subsidie op €0 wordt vastgesteld. Je moet het voorschot dan terugbetalen.

De RVO stelt jullie subsidiebedrag op €0 vast:

  • wanneer er geen gegeven bij de Belastingdienst bekend zijn;
  • wanneer uw subsidie hoger is dan € 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. Je voldoet dan niet aan de TVL-voorwaarden en heeft geen recht op subsidie;
  • jullie omzetgegevens bij de Belastingdienst zijn niet representatief. Ze wijken fors af van de gegevens die jullie bij subsidieverlening opgaven.