Laatste ontwikkelingen in Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

24 maart 2022

Er speelt momenteel veel omtrent de TVL, en dat heeft gevolgen voor veel ondernemers.

Vaststelling Q3 ook ná 30 juni. 
Het einde van de staatsteunperiode geldt alleen voor het verlenen van een subsidie en niet voor de uiteindelijke vaststelling; de definitieve afhandeling van de subsidie. Ook na 30 juni 2022 worden de vaststellingsverzoeken afgehandeld. 

Tóch een Startersregeling. 
Het kabinet heeft besloten dat er toch een startersregeling komt voor Q4 2021 en Q1 2022. Deze komt er speciaal voor ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 31 september 2021 zijn gestart en valt niet onder het staatssteunkader. De precieze voorwaarden werkt het ministerie van EZK nu uit. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor een informatiemail

Volg het laatste nieuws over de TVL op het liveblog van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De belangrijkste nieuwsberichten op dit moment: