Laatste oproep: aanvraag definitieve berekening NOW-1 kan nog maar tot en met 31 oktober!

28 oktober 2021

Wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient voor 1 november moet straks het hele voorschot terugbetalen.

UWV meldde op 18 oktober dat nog steeds zo’n 55.000 werkgevers wel een voorschot voor de NOW-1 hebben ontvangen, maar geen aanvraag hebben ingediend voor de definitieve vaststelling.

Veel werkgevers die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen, wachten wellicht nog op de benodigde derden- of accountantsverklaring. Het is belangrijk dat werkgevers dan tóch die aanvraag tijdig, dus uiterlijk 31 oktober, starten. Bij indiening van de aanvraag kun je op het aanvraagformulier aangeven dat je nog bezig bent met de derden- of accountantsverklaring. Vervolgens krijg je dan nog 14 weken om dat af te ronden.

Dus, voor zover nog niet gedaan: dien die aanvraag voor de definitieve berekening zo snel mogelijk bij UWV in, uiterlijk 31 oktober aanstaande!