Lancering digitale bouwplaats voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie

7 juni 2018

Op 14 juni 2018 wordt de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl gelanceerd. Het doel van deze gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken.

Hulpmiddel bij beleidsvorming
De beleidstool biedt op een gestructureerde manier inzicht in de belangrijkste bouwstenen voor cultuurbeleid op school en in de vrije tijd die je al hebt of wilt ontwikkelen. Door hier keuzes in te maken ontstaat een kader voor beleid op maat. Sprekende voorbeelden laten zien hoe het beleid in praktijk gebracht wordt. De website is ontwikkeld voor professionals die inhoudelijk en strategisch werkzaam zijn op het gebied van cultuureducatie en cultuur-participatie, overheden of adviseurs van overheden. Zowel voor de beginnende als de ge-vorderde professional. Het helpt strategische en inhoudelijke keuzes te maken.

Bouwplaats voor beleid
De website is een vervolg op de 'Handreiking Cultuureducatie' van de VNG uit 2006. Ook bevat de tool een praktische vertaling van de toekomstperspectieven voor Nederlandse gemeenten uit het advies ‘Meedoen is de Kunst’ (2014) van de Raad van Cultuur. Cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl is een initiatief van VNG, LKCA, Raad van twaalf en Cultuurconnectie. De feestelijke lancering vindt plaats op 14 juni aanstaande tijdens het Voorjaarscongres van Cultuurconnectie in Leeuwarden. Vanaf dat moment is de tool online en gratis beschikbaar.