Langer uitstel van betaling? Onlineformulier invullen!

9 juni 2020

Organisaties die nog langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling willen moeten dit apart gaan aanvragen. De Belastingdienst wil graag dat zij dit online doen met een formulier dat naar verwachting in de tweede helft van juni op de site van de Belastingdienst staat.

Het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden kon vanaf 16 maart door ondernemers worden aangevraagd als zij door de coronacrisis financieel in de problemen waren gekomen. Zij kregen dan automatisch uitstel van betaling voor drie maanden. Dit uitstel loopt op 19 juni a.s. echter af. Ondernemers die langer uitstel van betaling willen moeten dan een verzoek om verlenging van de regeling doen bij de Belastingdienst.

Verlenging uitstel online doen
De Belastingdienst heeft nu aangegeven dat hij graag wil dat deze ondernemers dit uitstel online regelen. Het hiervoor geschikte formulier zal in de tweede helft van juni op de site van de Belastingdienst komen te staan. Het verzoek kan een ondernemer ook nog wel schriftelijk doen maar dit is voor zowel de fiscus als de ondernemer veel bewerkelijker. Tot het moment dat het onlineformulier beschikbaar is vraagt de fiscus geen verzoeken om verlenging van het bijzonder uitstel te doen. De verlenging van het uitstel geldt hierna nog tot 1 oktober 2020.