Lastig voor werknemers om discriminatie op werk te melden

16 juni 2022

Bijna een op de vijf werknemers voelt zich sociaal onveilig op de werkplek. Toch is ongewenst gedrag niet vaak onderwerp van gesprek op het werk en heeft bijna een kwart van de werkgevers geen procedure voor het melden van incidenten, zo blijkt uit de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022.

Uit de Discriminatie Arbeidsmonitor 2022 van de Nationale Vacaturebank, een onderzoek onder 2500 respondenten, blijkt dat bijna een op de vijf werknemers zich wel eens sociaal onveilig voelt op het werk. Vrouwen en werknemers met een biculturele achtergrond voelen zich vaker sociaal onveilig. Dat gevoel wordt versterkt doordat er in hun organisatie geen vertrouwenspersoon is aangesteld, er geen meldpunt is voor ongewenst gedrag of dat niet bekend is of die mogelijkheid er is. Ook wordt er weinig gesproken over het onderwerp sociale veiligheid. In 31% van de mkb-bedrijven staat dit niet op de agenda.

Lastig voor werknemer om te melden
Er is sprake van sociale veiligheid als werknemers met respect behandeld worden, zich vrij voelen om zichzelf te zijn en niet worden beoordeeld op grond van afkomst, geaardheid, gender of geslacht. Van de ondervraagde werknemers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar heeft 16% te maken gehad met discriminatie op de werkvloer en 12% heeft dit meegemaakt bij een collega. Het ging dan bijvoorbeeld om negatieve opmerkingen (47%) en ongelijke behandeling (40%). Werknemers die met discriminatie te maken hebben, vinden het lastig om dit zelf te melden bij de werkgever of leidinggevende. In een op de drie gevallen werd de melding gedaan door een collega.

Gedragscode maakt optreden makkelijker
Bij de uitvoering van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) spelen leidinggevenden een cruciale rol. Niet alleen moeten zij het goede voorbeeld geven, ze moeten ook optreden als ze ongewenst gedrag constateren, zoals agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Dat is makkelijker als er een gedragscode is en als de werkgever een procedure heeft om ongewenst gedrag te melden. In de gedragscode staan regels voor de omgang met elkaar en welk gedrag gewenst is. Ook horen er sancties in te staan zodat ongewenst gedrag niet alleen aangepakt wordt, maar ook gestraft.