Ledenvraag: paspoortkopie nodig bij opting-out Artiestenregeling?

24 mei 2018

Van een lid kregen we een vraag. ‘Een artiest heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van de Artiestenregeling. Dus om geen loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) uitbetalen.’ De vraag was: moeten we een paspoortkopie bewaren?