Ledenvraag: Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?

5 maart 2020

Ons bereikte de vraag: Onze ondernemingsraad wil graag meepraten over de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E, op basis van de wet?

Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling over arbeidsomstandigheden. Aangezien de RI&E over arbeidsomstandigheden gaat, heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemingsraad moet instemmen met zowel het gekozen RI&E-instrument, de inhoud van de afspraak met de deskundige die de RI&E toetst, de keuze van de preventiemedewerker, de inhoud van de RI&E en het plan van aanpak.

Bevorderende taak (artikel 28 WOR)
De ondernemingsraad heeft de taak de bevorderen dat de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden worden nageleefd.