Bron

ACM

Leidraad tariefafspraken zzp’ers

22 maart 2023

In februari 2023 publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een nieuwe leidraad voor tariefafspraken voor zzp'ers die diensten leveren door middel van eigen arbeid.

Deze Leidraad is in het bijzonder bedoeld voor zzp’ers die een relatief laag inkomen, een onzekere bestaans- en inkomenspositie en een zwakke onderhandelingspositie hebben.

Leidraad

Ontdek hier de leidraad.

De Leidraad legt uit in welke situaties zzp’ers collectief afspraken kunnen maken over tarieven en andere (arbeids)voorwaarden zonder het kartelverbod uit de Mededingingswet te overtreden. In de Leidraad is verder beschreven in welke gevallen de ACM niet met boetes zal optreden. Deze Leidraad is met name geschikt voor partijen die (collectief) namens zzp’ers of met zzp’ers onderhandelen, zoals bijvoorbeeld vakbonden enerzijds en (verenigingen van) opdrachtgevers of werkgevers anderzijds, alsmede voor hun adviseurs.

Ontdek meer over deze materie hier.