Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag geactualiseerd

6 juni 2019

Om aanvragers nog betere handvatten te geven bij het schrijven van een subsidieaanvraag heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de leidraad voorbereiding subsidieaanvraag geactualiseerd. Ook is de leidraad vanaf nu in het Engels beschikbaar.

De geactualiseerde leidraad geeft uitgebreidere informatie over het opstellen van een projectplan, presentatieplan, een planning en een begroting en geeft meer inzicht in de gehele subsidieprocedure. Wat mag er bijvoorbeeld niet ontbreken in het projectplan? Hoe bereken je het aan te vragen subsidiebedrag? Of wanneer ben je btw-plichtig en wanneer niet en wat betekent dat voor je begroting? Praktische tips helpen daarbij om een zo goed en volledig mogelijke subsidieaanvraag op te stellen. De nieuwe leidraad bevat bovendien een uitgebreidere voorbeeldbegroting en -dekkingsplan.

Omdat niet iedere ontwerper of maker die een aanvraag bij het Stimuleringsfonds indient de Nederlandse taal even machtig is, is er vanaf nu ook een Engelstalige versie van de leidraad beschikbaar. Subsidieaanvragen mogen ook in het Engels worden opgesteld.

Lees hier het volledige artikel.