Live DMA publiceert overzicht Europese geluidsregelingen

18 april 2019

In februari 2019 organiseerde Live DMA een werkgroep over regelgeving omtrent versterkt geluid in Europa, met als doel een inventarisatie te maken van de verschillende geluidsregelingen die in Europese landen gelden en kennis uit te wisselen over de verschillende problemen die deze regelgeving met zich meebrengt. De werkgroep bracht de verschillen in Europese geluidswetgeving in kaart en bevestigde het idee dat de meeste van deze verordeningen niet zijn aangepast aan de realiteit van de sector en een bedreiging kunnen vormen voor de diversiteit en vrijheden van de muzieklocaties, clubs en festivals en de artistieke diversiteit.

Op deze pagina vind je een overzicht van de informatie die tijdens de sessie is uitgewisseld én documenten waar geluidsregelgeving per land gedetailleerd staat beschrijven.