LKCA: lage rapportcijfers provinciaal cultuurbeleid

14 februari 2019

De provincies scoren lage rapportcijfers voor hun cultuurbeleid. Vaak blijft het onzichtbaar, is het weinig actief, en te bureaucratisch. Dat blijkt uit een enquête onder 339 culturele professionals. Wat zijn hun aanbevelingen voor na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019?

Weinig zichtbaar

Veel professionals zijn niet op de hoogte van het provinciale beleid. De professionals die dat wel zijn typeren de rol van de provincie als ‘enigszins actief’. Dat mag wel wat actiever, blijkt uit het gemiddelde rapportcijfer: het beleid voor cultuureducatie en cultuurparticipatie scoort gemiddeld net een voldoende. Met een paar kleine uitschieters naar boven (Overijssel, Noord-Brabant en Zeeland) en naar beneden (Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen).

Adviezen beleid cultuureducatie

Volgens de professionals richt de provincie zich teveel op het primair onderwijs. Ze zien graag dat provincies hun beleid verbreden naar het voortgezet onderwijs. Ook merken ze nog weinig van de afspraak uit het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs dat provincies lokale convenanten stimuleren tussen lokale partijen over cultuureducatie. Dat vinden ze wel een belangrijke rol voor de provincies.

Daarnaast moet de provincie zich vooral richten op het faciliteren van kennisdeling. En op het stimuleren van andere samenwerkingsverbanden. Wie er met wie moet samenwerken en waarom: daar zijn de meningen over verdeeld en valt nog een goed gesprek over te voeren. 

Adviezen beleid cultuurparticipatie

De professionals willen dat provincies gemeenten stimuleren om lokaal beleid te maken en meer budget vrij te maken voor cultuurparticipatie. Ook willen ze dat de provincie de samenwerking stimuleert. Tussen gemeenten onderling, tussen culturele aanbieders, en met amateurkunstverenigingen. Daarnaast vinden ze ‘inclusie’ een belangrijk thema: iedereen moet mee kunnen doen.

Noodkreet

Tenslotte uiten de professionals de noodkreet om de bureaucratie rond subsidieregelingen te verminderen: kom kijken, praat met ons, benut onze expertise en vertrouw ons in plaats van op afstand via een papierwinkel!

Aanbevelingen voor provincies

  • Maak provinciaal cultuurbeleid beter zichtbaar
  • Stimuleer lokale samenwerking
  • Faciliteer kennisdeling
  • Verminder de bureaucratie rond subsidies

Verschillende partijen hebben cultuur op hun programma staan voor de Provinciale Stagen verkiezing. Hier vind je meer over de plannen van verschillende partijen. 

En hier lees je het volledige artikel.