Lockdown en avondklok verlengd tot 31 maart, daarna mogelijk versoepelingen

10 maart 2021

Op 8 maart maakte het kabinet in een persconferentie bekend dat de huidige lockdown weer wordt verlengd met drie weken.

  • Hier vind je een poster met de maatregelen die gelden vanaf 16 maart tot en met 30 maart 2021.
  • Hier vind je de laatste updates van de Rijksoverheid over de lockdown.
  • Hier vind je informatie over de avondklok en werkgeversverklaringen.
  • Hier vind je meer informatie over de regels omtrent repeteren en streamen (zonder publiek) voor professionele muzikanten.
  • Hier vind je alle informatie over het 'Protocol heropening poppodia'.

Podia blijven minimaal tot en met 30 maart gesloten voor publiek. Ook de avondklok blijft tot woensdagochtend 31 maart van kracht.  Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland (onder voorbehoud), zoals het openen van buitenterrassen door horecaondernemers.

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 08-03-2021 | 19:45
Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord
Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden.

Verlenging maatregelen
Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart
 

De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur
Dit betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Tijdens de verkiezingen gelden er een paar uitzonderingen.

Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 april
Dit betekent: blijf in Nederland. Ga niet op reis tot en met 15 april. Voor reizen buiten Nederland geldt: reis alleen als dit echt noodzakelijk is. Op 23 maart, op de volgende persconferentie, komt er een reisadvies voor de periode hierna.

Kleine aanpassingen van maatregelen per 16 maart
Het kabinet doet een aantal kleine correcties op de al bestaande maatregelen. Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen:

Zwemles
Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Winkelen op afspraak
Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.

Sporten
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarden is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.

Theorie-examens
Op locatie mogen weer theorie-examens en –lessen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

Inreisverbod verruimd
Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.

Kleine aanpassingen van maatregelen eerder dan 16 maart

Bezoekregeling verpleeghuizen
Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Deze aanpassing gaat per direct in.

Reizen
Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart 00.01 uur Nederlandse tijd geldt dit verbod niet meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

Mogelijke versoepelingen vanaf woensdag 31 maart
Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit genomen.

Terrassen
Horecaondernemers mogen dan de buitenterrassen openen, onder bepaalde voorwaarden.

Detailhandel
Er komt dan meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

Onderwijs
Onder voorwaarden wordt er meer mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Studenten mogen dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen.

Basisregels
Hoe beter we ons aan de basisregels houden, hoe minder besmettingen er zijn. En hoe eerder we weer meer kunnen. Dit vergroot dus ook de kans dat bovenstaande versoepelingen door kunnen gaan.

Hygiëne
Was je handen regelmatig en zorgvuldig. Hoest en nies in de elleboog. Houd 1,5 meter afstand, zodat het virus zo min mogelijk kans krijgt.

Beperk je contacten
Zorg ervoor dat je zo min mogelijk mensen ontmoet: vermijd drukte, werk thuis als dat kan en beperk je bezoek.

Thuis blijven en testen
Als je klachten hebt, blijf je thuis, ook als dit milde klachten zijn. Laat je zo snel mogelijk testen. Wacht daarna thuis de testuitslag af. Blijf thuis als je positief getest bent.

Vaccinaties
Ook vaccineren heeft effect op het aantal besmettingen. Steeds meer ouderen krijgen een prik. Dit leidt tot een daling in het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen. Op dit moment is de verwachting dat in juli iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik heeft gehad.

Tijdens een volgende persconferentie op 23 maart maakt het kabinet bekend wat er na 30 maart mogelijk is.