Lokale Inclusie Agenda: gebruik de VNG-handreiking

4 februari 2019

Elke gemeente is verplicht een Lokale Inclusie Agenda te maken. Maar hoe doe je dat en wat staat daar dan in? Samen met gemeenten en hun ervaringsdeskundigen ontwikkelde de VNG een Handreiking Lokale Inclusie Agenda.

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag Handicap geratificeerd. Met deze ratificatie is aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek), ambassadeur van het project Iedereen doet mee!: ‘Het was goed om te zien hoe beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit gemeenten in heel Nederland gezamenlijk nadachten over hoe zo’n handreiking eruit zou moeten zien. Dat proces is precies wat binnen alle gemeenten moet ontstaan: Beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen, aanbieders en sociale partners samen aan de slag met het werken aan een inclusieve samenleving’.

Handreiking: het hoe en het wat

De handreiking bestaat uit twee onderdelen: de index (wat staat er in een Lokale Inclusie Agenda) en de routekaart (hoe kom je tot een Lokale Inclusie Agenda). Beide onderdelen zijn tot stand gekomen op basis van al bestaande Agenda’s en sessies met gemeenteambtenaren en ervaringsdeskundigen.

Lees hier meer over de handreiking.