Bron

AWVN

Loonafspraken in november gedaald

16 december 2023

Loonafspraken in november gedaald

In november 2023 kwamen de nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 7,1 procent.

Dat is in lijn met de dalende trend die na de zomer is ingezet. De loonafspraken zijn nog steeds wel veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over november.

De gemiddelde loonafspraak in heel 2023 is 7,4 procent. Ook dat is veel hoger dan in de afgelopen decennia.
In november werden 34 cao-akkoorden afgesloten voor 450.000 werknemers. Het aantal november-cao’s is hoger dan normaal.AWVN verklaart de sinds afgelopen zomer dalende trend in de loonafspraken uit de gedaalde inflatie en verslechterde economische omstandigheden. De hoge inflatie in 2022 en begin 2023, in combinatie met de stijgende minimumlonen, zorgden voor hoge loonafspraken. De verslechterde economie en een aantal aangekondigde reorganisaties maken duidelijk dat de loonruimte bij bedrijven kleiner wordt.
Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

Kerncijfers loonontwikkeling

 • Loonafspraken november gemiddeld 7,1%
 • Loonafspraken kalenderjaar 2023 gemiddeld 7,4%
 • Loonafspraken kalenderjaar 2022 gemiddeld 3,8%
 • Loonafspraken kalenderjaar 2021 gemiddeld 2,1%
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 8,0% in oktober 2023
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in november 2023 34
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand november 21
 • Aantal aflopende cao’s in 2023 446 voor 2,9 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2023 ingaan 378 voor 2,7 mln. werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2023) 68 voor 160.000 werknemers

Analyse loonafspraken

De vanaf begin 2021 oplopende trend in de hoogte van loonafspraken is afgelopen zomer omgebogen in een dalende. Het niveau van de loonafspraken was de afgelopen maanden, ondanks de dalende trend, historisch hoog.
De hoogte van de loonafspraken wordt de komende tijd bepaald door ontwikkelingen als verslechterd economisch nieuws, dalende industriële productie, stijging van het aantal faillissementen, maar ook door lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt.
Het onderliggende patroon in de onderhandelingen volgt een normaal patroon: na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. Na slechte economische berichten volgen, eveneens vertraagd, lagere afspraken.