Bron

Flexnieuws.nl

Loonafspraken lijken te dalen, maar blijven zeer hoog

31 augustus 2023

In juli 2023 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 7,3 procent.

Dat is lager dan in de afgelopen maanden. Het lijkt er op dat hiermee een einde is gekomen aan een anderhalf jaar durende opwaartse loontrend. De loonafspraken waren ook in juli nog steeds historisch hoog. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht over juli. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden-adviseur van Nederlandse werkgevers.

Volgens AWVN zal pas de komende maanden blijken of de langdurige opwaartse trend in de loonafspraken definitief is afgevlakt of zelfs is omgebogen. Gezien de daling van de inflatie in de afgelopen periode ten opzichte van vorig jaar en het verslechterende economische sentiment, ligt het voor de hand dat ook de loonafspraken deze trend naar verloop van tijd zullen volgen.

In juli werden 12 cao-akkoorden afgesloten voor 50.000 werknemers. Het aantal juli-cao’s is lager dan in voorgaande jaren. De gemiddelde loonafspraak in 2023 is nu 7,4 procent. In heel 2023 zijn inmiddels bijna 270 nieuwe cao afgesloten voor 2,3 miljoen werknemers.

 

Lees hier verder