Lucien Kembel nieuwe directeur-bestuurder LKCA

12 januari 2023

Lucien Kembel is per 1 april 2023 de nieuwe directeur-bestuurder van LKCA.

Hij volgt daarmee Sanne Scholten op en gaat met zijn jarenlange ervaring én scherpe toekomstvisie verder aan de slag met de missie van LKCA: het toegankelijk maken van cultuur voor iedereen.

Lucien was de laatste jaren directeur van de Haagse theaters Diligentia en PePijn. Eerder werkte hij als directeur voor het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNSee) en richtte theatergroep Made in da Shade op, een samenwerkingsverband van kunstenaars uit allerlei disciplines. Lucien werkt al zo’n 30 jaar als initiatiefnemer en leidinggevende in de kunst- en cultuursector.

Schat aan ervaring

Het vinden van een goede opvolger voor Sanne Scholten was geen gemakkelijke opgave. Lucien brengt, met zijn jarenlange ervaring als bestuurder en toezichthouder van onder meer de Boekmanstichting, het Mediafonds en het Nederlands Filmfestival, een groot en waardevol cultureel netwerk mee. Zijn financiële en juridische kennis – hij studeerde Nederlands en Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam – zet hij graag in voor de creatieve sector.

Verhalen die bijdragen

Lucien over zijn benoeming: ‘Ik vind het heel eervol om een bijdrage te mogen leveren aan de missie van LKCA om culturele en creatieve ontwikkeling mogelijk te maken voor iedereen. Voor mij gaan kunst en cultuur over het zichtbaar en (her)kenbaar maken van de diverse verhalen die onze maatschappij rijk is. Verhalen die kunnen bijdragen aan een grotere onderlinge verbondenheid en de kennis over elkaar vergroten en versterken.’

Diversiteit en inclusie

Als nieuwe directeur-bestuurder van LKCA zet Lucien zich vanaf 1 april ook in voor de Code Diversiteit en Inclusie, waarvan LKCA penvoerder is. ‘Ik kijk er erg naar uit om mijn kennis, ervaring en netwerk in te zetten om met LKCA nog meer impact te genereren op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en op het vlak van diversiteit en inclusie’, licht hij toe.

Een stap verder

Ook de Raad van Toezicht van LKCA verwelkomt Lucien met open armen. Nicolle van Lith zegt daarover in haar hoedanigheid als voorzitter: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat Lucien met zijn brede ervaring in de culturele sector LKCA weer een stap verder gaat brengen. Juist door zijn diverse achtergrond zien we veel kansen voor de verdere ontwikkeling van LKCA, ook in het licht van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan.’