Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap

30 maart 2020

Het kabinet heeft aangegeven dat het zal doen wat nodig is om de economische gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. In een brief heeft de minister van OCW toegezegd dat de belangen en zorgen van de sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen die het kabinet voorbereidt.

Over cultuur schrijft minister van Engelshoven:

"De gevolgen van COVID-19 worden in de gehele culturele en creatieve sector gevoeld en er leven brede zorgen. Die zorgen delen wij. Zeker de komende maanden zijn voor festivals en openlucht-evenementen essentieel voor hun inkomsten. Het raakt de gesubsidieerde organisaties, commerciële bedrijven, cultuurproducenten en ook ZZP-ers. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast, en dat geldt dus ook voor publieke locaties zoals bijvoorbeeld musea, bioscopen, concertzalen en theaters. Wij hebben goed contact met de sector en hieruit blijkt dat de instellingen de ontwikkelingen en richtlijnen nauwgezet volgen. De belangen en zorgen van deze sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, ben ik in overleg met de minister van Financiën over hoe we deze motie het beste kunnen uitvoeren."