Maatregelen per 4 november: podia twee weken dicht

4 november 2020

Het kabinet heeft op 3 november extra maatregelen aangekondigd. Om COVID-19  verder terug te dringen moet het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen beperkt worden.

Zie hier de visual van de tijdelijk extra genomen maatregelen. 

Het kabinet roept daarom iedereen op, net als in maart: blijf zoveel mogelijk thuis.

Daarom vindt het kabinet het helaas noodzakelijk om cultuurinstellingen en bibliotheken te sluiten voor een periode van twee weken. De extra maatregelen gelden vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met 18 november. 

Samenvatting maatregelen 3 november (geldig van 4 november, 22.00 uur tot en met 18 november)

Groepen

 • Thuis ontvang je maximaal 2 personen per dag.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.
 • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Het dagelijks leven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, poppodia, theaters, sexclubs, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.

Uitgezonderd zijn:

 • Hotels voor hotelgasten
 • Uitvaartcentra
 • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Uitgezonderd zijn:

 • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:
Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
 • Voor reizen naar het buitenland geldt:
 • Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.
 • Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl. 
 • Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.
 • Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.

Tot zover de samenvatting. 

De meeste instellingen doen er alles aan doen om te voorkomen dat bezoekers elkaar besmetten. Toch zijn mensen onderweg naar, rond en op locaties vaak langer in de buurt van mensen buiten het eigen huishouden. Als hier besmetting plaatsvindt, dan bestaat de kans dat mensen anderen besmetten. Dit wil de overheid voorkomen.

Voor activiteiten van jongeren onder de 18 jaar wordt er vaak alleen lokaal gereisd, dus in de buurt van huis. Daarom blijven activiteiten van jeugdverenigingen toegestaan voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar (bjivoorbeeld scouting, kunst en cultuur).

Vanaf 4 november 22.00 gelden de volgende regels:

 • Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen.
 • Er is een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Dit betekent dat bibliotheken, bioscopen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie gesloten zijn.
 • Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen is niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.
 • Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, ook in groepsverband, zijn toegestaan bij scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen.
   

Regels tot 4 november 22.00 uur

Regels voor groepen 
Maximaal 4 personen of 1 huishouden mogen in een groep ergens heen of samen iets doen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Bijvoorbeeld met 4 vrienden boven de 18 jaar naar het theater. Of met een gezin van 2 volwassenen en 3 kinderen van 16, 12 en 10 naar een concert.
Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht.
Uitgezonderd van de maximale groepsgrootte van 4 zijn personen van alle leeftijden die repeteren of optreden. Zoals mensen die acteren, toneelspelen, dansen of muziek maken.
Bekijk meer informatie over regels voor binnen en buiten.

Regels voor binnenruimtes met bezoekers op 1 plek
In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

 • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel).
 • Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte.
 • Bezoekers zijn verplicht te reserveren, hebben een vaste zitplaats en er vindt vooraf een gezondheidscheck plaats. Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen moeten goed van elkaar gescheiden worden.
 • Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Regels voor binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers.
Regels voor musea, monumenten, bibliotheken, beeldentuinen en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers:

 • Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).
 • Bezoekers reserveren vooraf per tijdvak.  
 • Lokale autoriteiten maken met de organisatie afspraken over het maximaal aantal bezoekers. Hierbij houden zij rekening met de oppervlakte van de locatie. En het kunnen naleven van maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Regels voor de horeca binnen culturele organisaties
Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook die in culturele instellingen. Hier gelden geen uitzonderingen op.

Bekijk meer informatie over de regels voor horeca.

Uitzondering 1,5 meter afstand bij toneel, dans, acteren en muziek
Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren. De 1,5 meter afstand geldt dan alleen voor zover dat mogelijk is. 

Blazers mogen spelen
Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

Naast elkaar zitten in theaters en bioscopen
Theaters, bioscopen en filmtheaters en andere culturele locaties richten zelf de zalen in, om zo aan de richtlijnen en de 1,5 meter afstand te voldoen. Het is daarbij toegestaan dat mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar zitten.

Regels voor het opnemen van audiovisuele producties
Voor professionele (televisie)producenten gelden dezelfde regels als voor andere bedrijven: de regels voor binnen en buiten. Bijvoorbeeld maximaal 100 personen in een ruimte bij het maken van films, series, reclames en documentaires. Zowel in studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties. Bij het filmen moet het COVID-19-protocol voor de av-sector opgevolgd worden. 

Draag een mondkapje
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen op openbare plekken. Ook in musea, monumenten, theaters en concertzalen.

Tijdens bijvoorbeeld het toneelspelen, acteren, muziek maken of dansen is het dragen van een mondkapje niet altijd mogelijk. Lees meer over het dragen van mondkapjes tijdens culturele activiteiten

Toegangskaartjes
Informatie voor publiek:

 • Ik heb kaartjes voor een bezoek aan, of een voorstelling bij, een culturele instelling. Gaat dit door? Het advies is om dit na te gaan bij de betreffende culturele instelling.
 • Worden gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector terugbetaald? Veel voorstellingen, festivals en concerten worden noodgedwongen verplaatst of afgelast.
 • De cultuursector heeft samen met organisaties uit de sport, gesteund door de ministeries OCW, EZK en VWS, een voucherregeling gerealiseerd.
 • Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig.
 • Is zo’n verplaatsing niet mogelijk? Of wordt het evenement definitief afgelast of is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum? Dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde van de oorspronkelijke ticketprijs (inclusief (service)kosten) die later ingewisseld kan worden.
 • Naast de voucheroptie heeft u het recht om uw geld terug te vragen. 
 • Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun evenement en tickets.
 • Meer informatie: bewaarjeticket.nl