Maatregelen voor minimumloon in de maak

22 december 2021

Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog. Dat blijkt uit het Coalitieakkoord 2021-2025 van het nieuwe kabinet. 

 In het akkoord staat ook dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie een minimumuurloon willen invoeren op basis van de 36-urige werkweek.

Uit het coalitieakkoord blijkt dat het kabinet het minimumloon stapsgewijs wil verhogen met 7,5%. De koppeling met de uitkeringen blijft behouden, om zo het bestaansminimum te verstevigen. Verder wil het kabinet een minimumuurloon invoeren op basis van de 36-urige werkweek. Met onder meer deze maatregelen wil het kabinet werken lonender maken en de armoedeval verkleinen.

Kabinet sluit aan bij initiatiefwetsvoorstel voor invoering wettelijk minimumuurloon
Met de invoering van een wettelijk minimumuurloon geeft het kabinet uitvoering aan het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Dijk en Maatoug. Maar ook de Sociaal Economische Raad (SER) pleitte eerder dit jaar voor invoering van een minimumloon per gewerkt uur.
In Nederland bestaat nu geen wettelijk minimumuurloon. De bedragen van het minimumloon worden wettelijk vastgesteld per maand, week en dag. De hoogte van het minimumuurloon van een werknemer hangt af van het aantal uren dat in de sector waarin hij werkt als voltijd geldt. Dit ligt vaak tussen 36 en 40 uur. Het minimumuurloon verschilt dus tussen werknemers afhankelijk van de sector waarin deze werkzaam is.