Bron

RVO

Maatschappelijk vastgoed regeling opent op 18 september

12 juli 2023

Maatschappelijk vastgoed verduurzamen wordt toegankelijker.

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wijzigt. Meer vastgoedeigenaren kunnen de subsidie aanvragen en het sluit beter aan bij hun wensen. De nieuwe aanvraagronde opent op 18 september 2023 en keert tot 2030 jaarlijks terug.

DUMAVA voor meer vastgoedeigenaren

Van het budget € 190 miljoen wordt € 66,5 miljoen gereserveerd voor aanvragen onder de €500.000. Hierdoor komen meer eigenaren van maatschappelijk vastgoed in aanmerking voor de subsidie.

Daarnaast komt vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt deze ronde voor het eerst in aanmerking. Maatschappelijk vastgoed waarvoor eerder al DUMAVA is toegekend, wordt daarentegen uitgesloten van nieuwe aanvragen.

Maak eerst een conceptaanvraag

Dit jaar is het mogelijk om vanaf 2 weken voor de openstelling een conceptaanvraag klaar te zetten in de digitale aanvraagomgeving Mijn RVO. Op deze manier kunnen aanvragers zich beter voorbereiden op hun aanvraag. Op de dag van openstelling, 18 september, hoeven zij deze alleen nog de aanvraag in te dienen. Dit is mogelijk tot de sluitingsdatum van 31 december 2024. Of tot middernacht op de dag dat het maximale subsidiebedrag wordt bereikt.

Een andere wijziging is een verlenging van de geldigheid van het energieadvies van 36 naar 48 maanden. Hierdoor wordt het voor vastgoedeigenaren die al eerder een energieadvies lieten opstellen, toegankelijker om de subsidie aan te vragen.

Meer geld beschikbaar voor snellere verduurzaming

Kleine organisaties die subsidie aanvragen voor een integraal verduurzamingsproject worden in de nieuwe aanvraagronde gemotiveerd om direct te renoveren naar een hoog energieprestatieniveau. Als zij deze ambitie opnemen in hun projectplan, krijgen zij niet 30, maar maximaal 35% van de projectkosten vergoed. Zo willen we het verduurzamingsproces versnellen.

DUMAVA tot 2030

Ook keert de regeling vanaf 2024 jaarlijks terug tot 2030. In totaal is er € 1,9 miljard beschikbaar. Eigenaren zijn hierdoor flexibel om te bepalen in welk jaar zij de subsidie willen aanvragen. Het doel is om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. En op deze manier bij te dragen aan nationale en Europese klimaatambities.