Bron

https://cultuurmarketing.nl/marketingbudgetten-in-culturele-sector/

Marketingbudgetten in de culturele sector

28 maart 2023

Marketingbudgetten in de culturele sector

De marketingbudgetten binnen de culturele sector stijgen en bereiken langzaam het niveau van voor de coronacrisis.

530 respondenten werkzaam in de culturele sector beantwoordden in oktober 2022 de enquêtevragen van het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek naar de actuele staat van het cultuurmarketing vakgebied. In een serie van vijf artikelen worden de belangrijkste ontwikkelingen die uit het onderzoek naar voren komen, toegelicht. Deel 4: marketingbudget.

Sinds 2015 vraagt Cultuurmarketing jaarlijks naar het marketingbudget van de organisaties waar de respondenten werken. Deze budgetten zijn gecategoriseerd in klein (€0 – €9.999), middel (€10.000 – €99.999) en groot (€100.000 of meer). 47% van de respondenten geeft aan inzicht te hebben in het marketingbudget en was bereid om daar vragen over te beantwoorden.

De marketingbudgetten in 2022 waren uitleenlopend; 36% van de respondenten beschikt over een groot budget, 11,3% over een laag budget en 48,7% over een gemiddeld budget.

Marketingbudget per culturele segment

Wanneer er wordt ingezoomd op segment, zijn de marketingbudgetten binnen de muzieksector het meest uiteenlopend: 23,3% van deze respondenten beschikt over een laag budget, waarvan 19% over een budget van minder dan €5000 per jaar. Daar tegenover staat dat 33,3% over een groot budget beschikt, waarvan 9,5% een jaarlijks budget heeft van meer dan €1.000.000.

De marketingafdeling van de theater en/of danssector had in 2022 over het algemeen een groter budget tot hun beschikking dan de muzieksector: 2,5% had een laag budget onder de €5.000 en 42,5% had een groot budget van meer dan €100.000.

De marketingbudgetten in de museale sector zijn iets meer gelijk verdeeld dan in de muziek- en theatersector: 37% van de respondenten geeft aan dat hun marketingbudget boven €100.000 ligt, 13% onder de €5000 en 43% heeft een budget tussen de €10.000 en €100.000.

Lees hier verder