Marktstimulering | Onderzoek kansen en belemmeringen bij het delen van data

3 juli 2020

In het voorjaar van 2019 verscheen het essay ‘Samen sterker. Op weg naar één platform voor de cultuursector?’ Hierin benadrukt Maurits Kreijveld. dat er in de sector meer samengewerkt moet worden op het gebied van dataverzameling en exploitatie.

Lees hier het essay.

Bij aangrenzende economische terreinen is te zien dat data een grote aanjager is van nieuwe economische ontwikkelingen. De culturele en creatieve sector zal veel strategischer een gezamenlijke koers moeten varen om regie houden over data en om marktstimulerende kansen aan te grijpen. 

Het project – uitgevoerd door CJP en ondersteund door Platform ACCT – is een sectorbreed onderzoek naar de ontwikkeling van een samenwerkingsmodel op het gebied van dataverzameling en data exploitatie. Deze samenwerking op het terrein van publieksinformatie zou de sector duurzaam kunnen versterken. Het onderzoek moet inzicht geven in de voorwaarden waaraan dit samenwerkingsmodel moet voldoen en de manier waarop dit kan worden gefaciliteerd.

Walter Groenen, directeur CJP: ”CJP gaat in het kader van de Arbeidsmarktagenda op zoek naar een antwoord op de vraag of er een samenwerkingsmodel mogelijk is op het terrein van publieksinformatie die over de verschillende disciplines heen de sector duurzaam kunnen versterken. We kijken daarbij naar bestaande initiatieven, plannen en ideeën binnen letteren, bibliotheken, film, podiumkunsten, muziek, festivals en musea en zoeken naar een mogelijke gemene deler.”