Masterclass over de handreiking Waarden voor een nieuwe taal

25 maart 2021

Donderdag 15 april van 10.30 tot 12.00 geeft Mounir Samuel exclusief voor VNPF-leden een masterclass over de handreiking Waarden voor een nieuwe taal. Deze handreiking is door hem opgesteld in opdracht van de Code Diversiteit & Inclusie.

Waarom deze handreiking?
Volgens de opsteller: “Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De vijftien waarden in de handreiking roepen op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom voelt. Benut de handreiking en draag bij aan een veilige en toegankelijke cultuursector voor iedereen.”

Waarom deze masterclass?
Wij denken dat de handreiking een belangrijk document is bij het nadenken over en handelen naar een inclusieve en diverse cultuursector. Daar komt bij dat de inhoud niet onomstreden is. Extra belangrijk om erover in gesprek te gaan met elkaar.

Stel je vragen (ook) vooraf
Heb je vragen over de handreiking? Die zijn uiteraard tijdens de masterclass te stellen maar ook alvast vooraf. Op die manier kan Mounir de sessie nog beter vormgeven.

Aanmelden
Via kees@vnpf.nl.