Bron

Rendement

Maximale vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100

26 september 2023

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100.

Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexatie. Het kabinet vindt een verdere verhoging op dit moment niet nodig. Jaarlijks wordt de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding geïndexeerd. De indexatie is op basis van de tabelcorrectiefactor en er geldt een afronding op een veelvoud van € 100.

Het bedrag van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding komt daardoor per 1 januari 2024 uit op € 2.100 per jaar en € 210 per maand. Bij de behandeling van het Belastingplan 2023 gaf staatssecretaris Van Rij van Financiën aan dat hij nog zou kijken of een verdere verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding mogelijk was. Het kabinet geeft nu aan dat die verhoging niet nodig is.

Belasting betalen over de vergoeding

Een non-profitorganisatie is over de vrijwilligersvergoedingen tot dit maximale bedrag geen belasting en premies verschuldigd. Komt de vrijwilligersvergoeding wel boven dit bedrag uit, dan betaalt een organisatie belasting over het totaal van de vrijwilligersvergoeding. Een eventuele onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor reiskosten moet meegeteld worden. Komen die vergoedingen samen (vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding) boven het maximum uit, dan betaalt een organisatie belasting over de vrijwilligersvergoeding. Een organisatie hoeft deze belasting niet te betalen als het alleen gaat om een vergoeding voor de onkosten en het dus geen extra vergoeding voor het werk is.