Meer dan 700 aanvragen voor het Steunfonds Muzikantendag

23 juni 2022

De afgelopen weken zijn er meer dan 700 aanvragen binnengekomen voor het Steunfonds Muzikantendag. 

De komende weken gaat een onafhankelijke selectiecommissie de aanvragen beoordelen. Iedereen die een aanvraag heeft ingezonden krijgt eind juli een reactie. Eind 2022 vindt het Muzikantendag Showcase Festival plaats in de Melkweg te Amsterdam. Een aantal acts die een werkbijdrage hebben ontvangen worden uitgenodigd om het nieuwe repertoire live uit te voeren tijdens dit Showcase Festival.
 
Over het Steunfonds Muzikantendag
Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van €5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar vanuit het Ministerie van OCW, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder deze bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Jonge muzikanten die hun eigen muziek maken, uitvoeren, in recente jaren zijn afgestudeerd aan muziekopleidingen zoals conservatoria, of al de nodige ervaring hebben opgebouwd, konden een aanvraag indienen voor een werkbijdrage van het Steunfonds.