Bron

Rijksoverheid

‘Meer ondersteuning bedrijven bij naleving WOR’

7 juni 2024

Uit eerder onderzoek blijkt dat 31% van de or-plichtige bedrijven géén or heeft. Ook in de VNPF-achterban is lang niet overal een medezeggenschapsorgaan aanwezig.

Minister Van Gennip heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij, in samenwerking met de SER-commissie bevordering medezeggenschap, beleidsmaatregelen wil ontwikkelen om naleving van de Wet op de ondernemingsraden te bevorderen.

De maatregelen van de minister worden gericht op het stimuleren van werkgevers en werknemers, maar ook op het verhogen van de druk op werkgevers die niet aan de wet voldoen.