Bron

www.rendement.nl

Meer werkstress bij jongere werknemers

16 mei 2024

Uit recente cijfers van arbodiensten en TNO blijkt dat jonge werknemers vaker psychische problemen hebben dan oudere werknemers en vaker last hebben van werkstress.

De oorzaak is niet duidelijk. Oplopende werkdruk in organisaties door personeelstekort speelt waarschijnlijk een rol. Omdat midden 2023 uit cijfers van verschillende arbodiensten bleek dat het verzuim onder jonge werknemers door psychische klachten in het eerste kwartaal van 2023 steeg ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren, lieten de ministeries van VWS en SZW vervolgonderzoek door TNO doen.

Uit het opgeleverde rapport (september 2023) bleek dat jongeren vooral te kampen hebben met prestatiedruk, sociale druk en de onzekerheden van het leven. Ze durven bijvoorbeeld niet goed nee te zeggen, denken dat ze niet genoeg presteren of kunnen geen eigen woonruimte vinden. Verder is natuurlijk ook de werkdruk in het algemeen gestegen (tool), onder meer door aanhoudende personeelstekorten. Er is al geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt en ook gaan door de vergrijzing relatief veel werknemers met pensioen. Ook dit is een factor die voor jongere werknemers vaker werkstress oplevert.

Leidinggevende moet ondersteuning bieden

Werkgevers zijn verplicht beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en maatregelen te nemen om dit risico weg te nemen of te beperken. Ze doen er goed aan leidinggevenden te trainen in het aangaan van een goed gesprek. Leidinggevenden staan het dichtst bij de werknemers en zien als het goed is als eerste de signalen dat iemand niet goed in zijn vel zit. Als zij op tijd met de werknemer in gesprek gaan en de juiste hulp en ondersteuning bieden, kan een deel van het verzuim misschien voorkomen worden (tools).

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Werkstress door PSA
Een goed gesprek over werkstress voert u zo
Voorkom technostress bij werknemers