Meerdaagse evenementen met overnachting tot 1 september verboden

3 augustus 2021

Het kabinet verlengt in overleg met de evenementensector het verbod op meerdaagse evenementen met overnachting tot 1 september 2021.

 • Bekijk hier de coronaregels voor evenementen (per 10 juli)

Het gaat hierbij om meerdaagse evenementen met overnachting, waarbij bezoekers alleen toegelaten zouden worden met een coronatoegangsbewijs. Het veilig en verantwoord organiseren van meerdaagse evenementen is complex. De sector geeft daarom zelf ook aan dat dit nu niet haalbaar is voor dit type evenementen, die zouden plaatsvinden van 14 augustus tot 1 september. De organisatoren hebben door de logistieke uitdagingen die er al zijn (zoals beschikbaarheid van voldoende personeel, afspraken met leveranciers, en de organisatie van testen) deze duidelijkheid nu nodig en geven aan dat verdere uitstel van een besluit niet wenselijk is. Hoe het epidemiologisch beeld zich ontwikkelt in aanloop naar 14 augustus en of en zo ja welke voorzorgsmaatregelen dan noodzakelijk zijn voor meerdaagse evenementen, is daarom nu nog niet met zekerheid te zeggen. Daarom verlengt het kabinet het verbod op deze meerdaagse evenementen met overnachting.

Het kabinet neemt 13 augustus een besluit over eendaagse evenementen die plaatsvinden tussen 14 augustus en 1 september. Het OMT zal hierbij om advies worden gevraagd. Meerdaagse evenementen met overnachting die plaats zouden vinden tussen 14 augustus en 1 september kunnen gebruik maken van de garantieregeling voor evenementen of van de aanvullende tegemoetkoming evenementen. Het subsidiepercentage van de garantieregeling evenementen is onlangs verhoogd naar 100% van de gemaakte kosten.

Coronaregels voor evenementen
Vanaf 10 juli evenementen met vaste zit- of staplaats toegestaan. Voor eendaagse evenementen gaat een vaste zit- of staplek gelden zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Maximaal tweederde van de geplaceerde capaciteit aan bezoekers is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zit- of staplaats is verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen: 

 • 1,5 meter afstand houden is verplicht. De organisator moet zorgen dat dit mogelijk is.
 • Een vaste zit- of staplaats verplicht.
 • Het treffen van hygiënemaatregelen. 
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Meerdaagse evenementen
Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft in elk geval tot 1 september 2021. Lees hier meer.

Subsidieregeling evenementen
Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er de Subsidieregeling evenementen.