Bron

Div.

Meerderheid in de Eerste Kamer voor uitstel Omgevingswet

1 november 2023

Demissionair minister van Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge (CDA) staat lijnrecht tegenover de Eerste Kamer.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil dat hij de invoering van de Omgevingswet uitstelt. Dinsdag 31 oktober riep de senaatsfractie van GroenLinks-PvdA de minister in een motie op om te wachten met de wet tot na 1 januari 2024, de beoogde invoeringsdatum.

In de motie stellen de partijen dat verschillende aspecten van de Omgevingswet nog te veel uitvoeringsproblemen hebben om op een verantwoorde manier op 1 januari 2024 in te voeren. Ze vrezen dat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers en bedrijven in Nederland. Deze bezorgdheid is een van de vele conflicten tussen de senaat en het kabinet over de wet, die beoogt de regelgeving rond ruimtelijke ordening te vereenvoudigen. Er zijn al eerdere waarschuwingen geweest, zoals die van softwarebouwers en ambtenaren, over mogelijke ict-problemen en zoekgeraakte vergunningen. Ondanks de belofte van minister De Jonge dat de problemen oplosbaar zijn, is een meerderheid van de senaat nu van mening dat de invoering moet worden gestopt om verdere complicaties te voorkomen. Minister De Jonge is echter van mening dat de motie te laat komt en onwerkbaar is, en hij handhaaft zijn plannen voor invoering.