Bron

MKB-Nederland

Meerderheid ondernemers kan gestegen kosten niet doorberekenen

8 juni 2023

Driekwart van de bedrijven kan de hogere kosten voor onder andere grondstoffen, energie en lonen niet (volledig) doorberekenen aan hun klanten.

Dat blijkt uit een enquête onder ondernemers van het CBS in samenwerking met onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW. Voornaamste reden die ondernemers hiervoor aangeven (28 procent) is een verwachte verslechtering van hun concurrentiepositie. Zorgelijk is dat 5 procent meldt een problematische schuldenlast te hebben, aldus de ondernemersorganisaties.

Bijna een kwart van de ondernemers zegt de gestegen kosten niet te kunnen doorberekenen omdat prijzen of afspraken over prijsstijgingen vastliggen in contracten. Zo’n 20 procent rekent niet door omdat ze in deze huidige competitieve markt verwachten dan (veel) minder te verkopen. Veel ondernemers hebben hun kosten afgelopen jaar zien stijgen vanwege hogere prijzen voor energie en grondstoffen, met als belangrijkste oorzaak de oorlog in Oekraïne en tal van verstoorde markten en handelsketens. Ook de loon- en rentekosten lopen al geruime tijd stevig voor hen op.

Schuldenlast

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. Bijna 95 procent noemt de schuldenlast dragelijk. Bijna 11 procent zegt dat de schuldenlast wel hoger is dan vorig jaar, maar niet problematisch. Voor ruim 5 procent van de bedrijven is het een ander verhaal en is hun schuld problematisch. In vergelijking met andere sectoren is het percentage dat de schuldenlast als problematisch beoordeelt het grootst in de horeca (13 procent) en overige dienstverlening (10 procent). Dit past bij het beeld dat veel ondernemers in die sectoren stevig zijn geraakt door corona en nog veel schulden moeten aflossen.

Balans bewaren

In reactie op de cijfers wijzen MKB-Nederland en VNO-NCW erop dat bij veel bedrijven de omzet wel toeneemt, maar de winst achterblijft. Zorgelijk is dat voor het vijfde kwartaal op rij meer ondernemers een daling van de winstgevendheid rapporteren. ‘Van groot belang is dat we met elkaar de balans bewaren, zowel in de prijsvorming als in de lonen’, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Waar de lonen omhoog kunnen, moet dat ook en dat is maatwerk. Tegelijk moeten we oppassen dat we niet onbedoeld de inflatie blijven aanjagen, vooral ook met het oog op de somberder economische vooruitzichten met stijgende rentes, teruglopende export en stokkende consumptie.’