Meerkosten Fair Practice in Rotterdam

6 maart 2020

Voor Rotterdame culturele instellingen is de financiële positie en de ontwikkeling van kostenposten onderzocht. Het onderzoek heeft als doel in kaart te brengen hoe het cultuurbudget, de kostenverdeling en de balanspositie zich hebben ontwikkeld in de cultuurplanperiodes 2013-2016 en 2017-2020 t.o.v. de periode 2009-2012. 

In het onderzoek is specifiek aandacht voor de verwachte meerkosten die het toepassen van fair practice met zich mee gaan brengen voor de periode 2021-2024.

Lees het rapport hier.